Gyakran Ismételt Kérdések

 

Összegyűjtöttünk és megválaszoltunk néhány kérdést, mely gyakran felmerül ügyfeleink részéről.

Bízunk abban, hogy az alábbi rövid tájékoztatónk valamelyike segítségére lehet felemrült kérdése megválaszolásában.

Amennyiben további kérdése merülne fel, vagy részletesebb tájékoztatást szeretne bármely a társasházat érintő témával kapcsolatosan úgy kérem, forduljon hozzánk bizalommal. 

 

Társaságunk számára fontos a folyamatos kapcsolattartás mind a tulajdonosokkal, mind a társasházban életvitelszerűen élőkkel. 

Képviseletünket munkaidőben 8-16 óra között tudja felkeresni telefonon, ezen felül 0-24 órában sürgős esetben pedig  Vadas Zoltán műszaki ügyintéző hívható. Az e-mailes megkeresések megválaszolása prioritási sorrendben történik, lehetőség szerint 8 munkanapon belül. Személyes ügyfélfogadásra minden héten szerdán 8-14 óra között tudnunk lehetőséget biztosítani előre egyeztett időpontban!

A zavartalan információáramlás érdekében azonban a mindenkori tulajdonosoknak szükséges bejelenteniük kapcsolattartási adataiban történő valamennyi változást (levelezési cím, telefon szám, e-mail cím), illetve ingatlanuk hasznosítása esetén a bérlő személyét és elérhetőségeit.
 
Ingatlan eladásánál az új tulajdonosnak bejelentkezési kötelezettsége van Th.Tv 22.§(1) pontja alapján. A tulajdonjogba kerülését igazolnia szükséges hiteles tulajdoni lap vagy adás-vételi szerződés bemutatásával. Bejelentkezési kötelezettség elmulasztása nem jogosítja fel az új tulajdonost a társasházi szabályok (SZMSZ) figyelmen kívül hagyására és a közös illetve esetenként a fűtési költség meg nem fizetése alól.

Az új tulajdonos adatszolgáltatásához GDPR szerinti adatbekérőt biztosítunk, melyen le tudja nyilatkozni valamennyi kapcsolattartási adatát.

Társasházi SZMSZ minden esetben kitér, és részletszabályozást alkalmaz a felújításokra, klíma berendezés elhelyezésére és a nyílászárók cseréjére vonatkozóan.

Felújítás során minden esetben a felújítás kezdetét és várható befejezését írásban (postai vagy elektronikus úton) szükséges bejelentenie a felújító tulajdonosnak a közös képviselő felé, illetve kihelyezni egy általános tájékoztatót a Társasház hirdetőtábláján.

Kérem, a hirdetményen minden esetben tüntesse fel a felújítás kezdeti és várható befejezési időpontját, valamint egy kapcsolattartó elérhetőségét, akit probléma esetén felkereshető!

Felújítás során gondoskodnia szükséges a napi takarításról az osztatlan közös területeken.
Miért van erre szüskég?
Akaratlanul, de a finom szálló por a lépcsőházban, folyosókon is nyomot tud hagyni, hiába dolgoznak zárt ajtók mögött. 
Amennyiben építőanyagot/sittet szállítanak, a szállítást követően a nyomvonalon szükséges a felseprés, felmosás elvégeztetése.

felvonó használata minden esetben TILOS építőanyag és sitt teherhordására.
Javasoljuk, hogy alkalmazzon anyaghordására emelő csigát. Erre vonaktozó szándékát kérem jelezze.

A felújítás során esetlegesen keletkező károk megtérítéséért és/vagy helyreállításáért minden esetben az építtető/felújító tulajdonos felel.

Az SZMSZ-ben található szabályozáson felül a kerületi rendeletek alapján köteles minden felújító tulajdonos eljárni új nyílászárók telepítését illetően. Jellemzően a csere elvégeztetéséhez a kerületi Önkormányzat Építési Osztálya által kiadott engedélyére van szükség.
Műemléki környezetben fekvő vagy műemléknek nyilvánított épületnél a Fővárosi Építésügyi Hatósági Osztályhoz szüskéges fordulni.

A társasházi SZMSZ kitérhet a rövidtávú szálláshely szolgáltatás tilalmára vagy engedélyezésére, valamint engedély megadása esetén annak részletszabályaira.
Fontos megjegyezni, hogy minden társasház egyedileg dönthet részletszabályokról, melyekrő minden esetben szükséges tájékozódnia.

A szolgáltatás nyújtásához ezen kívül kerületenként változó szabályozás van érvényben, melyekről szükséges tájékozódnia mielőtt a közgyűlés hozzájárulását kéri.
Javasoljuk, hogy előzetesen a kerületi Önkormányzat engedélyeztetéssel foglalkozó osztályát szíveskedjen felkeresni.
A hivatal rendelkezésére tudja bocsájtani a közgyűlési határozatba foglalandó kritériumokat, melyet a tulajdonostársak el tudnak fogadni.

Az engedély kiadása tulajdonosonként közgyűlési határozathoz köthető.
A közgyűlési hozzájárulás nem garancia arra vonatkozóan, hogy a végső engedélyt a kerületi vezetés rendelkezésére bocsájtja!

Kerületi Önkormányzatok nagyobb hangsúlyt fordítva az épületek eredeti állapotának fenntartására. Ennek érdekében külön rendelettel szabályozza a klíma kültéri egységek, reklámok és egyéb homlokzatra felszerelhető kiegészítők módját. 

Amennyiben klímát szeretne telepíteni, úgy minden esetben kérjen tájékoztatást a kerületi Önkormányzat Építésügyi Osztályától.

Amennyiben az adott kerületi rendelet nem ír elő külön szabályozást, úgy az SZMSZ-ben foglalt szabályok a mérvadók a telepítésre vonatkozóan.