Cégünkről

 

Mivel foglalkozunk?

 

A Libramentum Kft. a régi építésű társasházak ingatlan üzemeltetésére és képviseletére vállalkozott. Budapesten főként belvárosi kerületben látunk el társasházkezelési és közös képviseleti feldadatokat.

A Libramentum Kft.-t a néhai Kalapos Ilona Andrea alapította 2009-ben. Ilona munkássága során kiemelt figyelmet fordított az általa kezelt társasházakra. Eredményességre törekedett, a tulajdonosok érdekeit mindig szem előtt tartva. 2014-től családi vállalkozássá bővült kiegészülve testvérével és keresztlányával. Társaságunk Ilona távozása után szem előtt tartva az ő szellemiségét, továbbra is zökkenőmentesen működik, kibővülve egy új családtaggal. Vadas Szilvia ügyvezető, Vadas Vivien társasházkezelő és Vadas Zoltán műszaki menedzser. Vadas Szilvia és Vadas Vivien rendelkezik a társasházkezeléshez törvényileg előirt OKJ-s végzettséggel és regisztrációval a 2003. évi CXXXIII tv. 52§ (1) és (2) alapján. Társaságunk szerepel a Budapest Főváros V. kerületi Kormányhivatal társasházkezelői névjegyzékében, Vadas Szilvia és Vadas Vivien pedig a Budapest Főváros IV. kerületi Kormányhivatal társasházkezelői névjegyzékében. Cégünk 10 millió Ft-os felelősségbiztosítással rendelkezik és a NAV köztartozásmentes adatbázisában szerepel.

Libramentum társasházkezelés

Az ingatlankezelés, a közös képviselet és a társasházkezelés olyan összetett és felelősségteljes tevékenység, amely több éves tapasztalat és hozzáértő emberek nélkül nem működhet tökéletesen. Nálunk egy kézben futnak össze a közös képviseleti, pénzügyi, jogi, műszaki, társasházkezelési és egyéb problémák. A Libramentum Kft. a közös képviseleti és társasházkezelési tevékenységét új alapokra helyezve egy modernebb és szakszerűbb társasházkezelési tevékenységet nyújt. A közös képviseleti tevékenységünket a 1054 Budapest, Vadász utca 42. szám alatti irodánkból látjuk el.

Társasházkezelésünk rendelkezik teljes műszaki, jogi, könyvelési, valamint házkezelési háttérrel. A munkánkat mérlegképes könyvelő, ügyvéd és építészmérnök segíti. Elveink, hogy a társasházakat úgy kell üzemeltetni, hogy a tulajdonosokat anyagilag a legkisebb mértékben terheljük, ezért figyelemmel kísérjük mindazokat a lehetőségeket, amikor a társasházak részbeni felújításával összefüggésben pályázati pénzeket lehet igénybe venni. A társasházban szükséges felújítási munkák elvégzésére a vállalkozókat versenyeztetjük. A vállalkozók személyének kiválasztásánál támaszkodunk a Számvizsgáló Bizottság véleményére.

A felújítási állagmegóvási munkákra ajánlatokat kérünk, és a költségvetési előirányzatokba való betervezést követően a közgyűlés elé terjesztjük, megszavazását követően kötünk szerződést a kivitelezési munkákra.

A közös költség kinnlevőségek behajtása és lehetőség szerint minimális szintre való leszorítása állandó, folyamatos kezelési feladat. A nyilvántartás szerinti tartozóknak egyeztető levelet küldünk ki. A tartozókat felszólító levélben megkeressük a kinnlevőségek mielőbbi behajtása érdekében. Azon tulajdonosokkal szemben, akiknél nem vezetnek eredményre az egyeztetések és felszólítások, bírósági fizetési meghagyásokat bocsátunk ki, illetve szükség szerint megindítjuk a végrehajtási eljárásokat. A társasházi törvény alapján a 3 hónapot meghaladó tartozást felhalmozó tulajdonosok albetétjeire ? a tartozás fedezeteként ? közgyűlési határozatot követően jelzálogot jegyeztetünk be, amennyiben az egyéb behajtás érdekében megindított eljárások nem vezettek eredményre.

Libramentum társasházkezelés

A jogszabályoknak megfelelően kezelésünkben lévő társasházaknál elvégeztetjük az épületek kötelező, időszakos érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi berendezéseinek vizsgálatát, és elkészítettjük a minősítő okiratokat. A társasházi törvény alapján folyamatos ellenőrzést és egyeztetést biztosítunk a Számvizsgáló Bizottság részére. Minden fontos kérdésben egyeztetést követően közös álláspontot igyekszünk kialakítani a bizottsági tagokkal, és csak ezt követően kerülnek beterjesztésre közgyűlési határozati javaslatok a tulajdonosok elé.

Házi pénztárt lehetőség szerint nem tartunk.

A pályázati kiírásokat figyelemmel kísérjük és folyamatosan pályázunk. Megbízási Szerződést kötünk minden általunk képviselt társasházzal, a hosszú távú korrekt kapcsolat biztosítása érdekében.

Libramentum társasházkezelés