2023. január 26. csütörtök   ·   Ma Vanda, Paula napja van.
Főoldal     Cégünkről     Szolgáltatásaink     Dokumentumok     Ajánlatkérés     Referenciáink     KapcsolatokMivel foglalkozunk?

A Libramentum Kft. a régi építésű társasházak ingatlan üzemeltetésére és képviseletére vállalkozott. Budapesten főként belvárosi kerületben látunk el társasházkezelési és közös képviseleti feldadatokat.

A Libramentum Kft.-t a néhai Kalapos Ilona Andrea alapította 2009-ben. Ilona munkássága során kiemelt figyelmet fordított az általa kezelt társasházakra. Eredményességre törekedett, a tulajdonosok érdekeit mindig szem előtt tartva. 2014-től családi vállalkozássá bővült kiegészülve testvérével és keresztlányával. Társaságunk Ilona távozása után szem előtt tartva az ő szellemiségét, továbbra is zökkenőmentesen működik, kibővülve egy új családtaggal. Vadas Szilvia ügyvezető, Vadas Vivien társasházkezelő és Vadas Zoltán műszaki menedzser. Vadas Szilvia és Vadas Vivien rendelkezik a társasházkezeléshez törvényileg előirt OKJ-s végzettséggel és regisztrációval a 2003. évi CXXXIII tv. 52§ (1) és (2) alapján. Társaságunk szerepel a Budapest Főváros V. kerületi Kormányhivatal társasházkezelői névjegyzékében, Vadas Szilvia és Vadas Vivien pedig a Budapest Főváros IV. kerületi Kormányhivatal társasházkezelői névjegyzékében. Cégünk 10 millió Ft-os felelősségbiztosítással rendelkezik és a NAV köztartozásmentes adatbázisában szerepel.


Az ingatlankezelés, a közös képviselet és a társasházkezelés olyan összetett és felelősségteljes tevékenység, amely több éves tapasztalat és hozzáértő emberek nélkül nem működhet tökéletesen. Nálunk egy kézben futnak össze a közös képviseleti, pénzügyi, jogi, műszaki, társasházkezelési és egyéb problémák. A Libramentum Kft. a közös képviseleti és társasházkezelési tevékenységét új alapokra helyezve egy modernebb és szakszerűbb társasházkezelési tevékenységet nyújt. A közös képviseleti tevékenységünket a 1054 Budapest, Vadász utca 42. szám alatti irodánkból látjuk el.

Társasházkezelésünk rendelkezik teljes műszaki, jogi, könyvelési, valamint házkezelési háttérrel. A munkánkat mérlegképes könyvelő, ügyvéd és építészmérnök segíti. Elveink, hogy a társasházakat úgy kell üzemeltetni, hogy a tulajdonosokat anyagilag a legkisebb mértékben terheljük, ezért figyelemmel kísérjük mindazokat a lehetőségeket, amikor a társasházak részbeni felújításával összefüggésben pályázati pénzeket lehet igénybe venni. A társasházban szükséges felújítási munkák elvégzésére a vállalkozókat versenyeztetjük. A vállalkozók személyének kiválasztásánál támaszkodunk a Számvizsgáló Bizottság véleményére.

A felújítási állagmegóvási munkákra ajánlatokat kérünk, és a költségvetési előirányzatokba való betervezést követően a közgyűlés elé terjesztjük, megszavazását követően kötünk szerződést a kivitelezési munkákra.

A közös költség kinnlevőségek behajtása és lehetőség szerint minimális szintre való leszorítása állandó, folyamatos kezelési feladat. A nyilvántartás szerinti tartozóknak egyeztető levelet küldünk ki. A tartozókat felszólító levélben megkeressük a kinnlevőségek mielőbbi behajtása érdekében. Azon tulajdonosokkal szemben, akiknél nem vezetnek eredményre az egyeztetések és felszólítások, bírósági fizetési meghagyásokat bocsátunk ki, illetve szükség szerint megindítjuk a végrehajtási eljárásokat. A társasházi törvény alapján a 3 hónapot meghaladó tartozást felhalmozó tulajdonosok albetétjeire – a tartozás fedezeteként – közgyűlési határozatot követően jelzálogot jegyeztetünk be, amennyiben az egyéb behajtás érdekében megindított eljárások nem vezettek eredményre.


A jogszabályoknak megfelelően kezelésünkben lévő társasházaknál elvégeztetjük az épületek kötelező, időszakos érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi berendezéseinek vizsgálatát, és elkészítettjük a minősítő okiratokat. A társasházi törvény alapján folyamatos ellenőrzést és egyeztetést biztosítunk a Számvizsgáló Bizottság részére. Minden fontos kérdésben egyeztetést követően közös álláspontot igyekszünk kialakítani a bizottsági tagokkal, és csak ezt követően kerülnek beterjesztésre közgyűlési határozati javaslatok a tulajdonosok elé.

Házi pénztárt lehetőség szerint nem tartunk.

A pályázati kiírásokat figyelemmel kísérjük és folyamatosan pályázunk. Megbízási Szerződést kötünk minden általunk képviselt társasházzal, a hosszú távú korrekt kapcsolat biztosítása érdekében.


 • képviseleti jogkör ellátása bíróságok és más hatóságok előtt
 • a közgyűlés határozatainak, döntéseinek előkészítése végrehajtása, valamint nyilvántartás vezetése a határozatokról
 • döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés, illetve a Számvizsgáló Bizottság határkörébe
 • közgyűlés összehívása igény szerinti időközönként, illetve beszámoló közgyűlés összehívása
 • közgyűlés összehívásának kezdeményezése azokban az esetekben, amikor a társasház működésében zavarok keletkeznek, illetve amikor az indokolt üzemeltetési vagy javítási feladatok ellátását felhatalmazás vagy pénzhiány akadályozza

 • a társasház működésének, üzemeltetésének biztosítása
 • a társasház állagának, felszerelési és berendezési tárgyainak ellenőrzése
 • ajánlatkészítés az épület fenntartására vonatkozóan
 • a szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése
 • meghibásodások bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére
 • felújítások előkészítése, költségfelosztás, közgyűléssel történő elfogadtatás, lebonyolítás, szerződéskötés számla kifizetés
 • a tervezett felújítások irányítása, ellenőrzése
 • üzemeltetési, karbantartási feladatok szervezése
 • zökkenőmentes kapcsolattartás biztosítása a kommunális szolgáltatókkal és üzemeltetőkkel
 • képviselet átadás-átvétele esetén jegyzőkönyv készítése, az érintett szolgáltatók írásbeli tájékoztatása a képviselők személyében történt változásról
 • a felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hibaelhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése számlák kifizetése
 • tulajdonostársak által bejelentett hibák legrövidebb időn belüli megszüntetése, azok átvétele, hibák feltárása
 • a társasház tulajdonosai által, illetve az SZMSZ-ben meghatározott értékhatártól függően munkák megrendelése, pályázatok bekérése, s azok közül a Számvizsgáló Bizottsággal együttesen, vagy közgyűlésen a legmegfelelőbb árajánlat kiválasztása
 • a ház állagának folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése
 • karbantartási munkák szervezése, irányítása és ellenőrzése

 • háztakarító, házfelügyelő, karbantartók ellenőrzése, alkalmazottak felett munkáltatói jogok gyakorlása
 • vállalkozói szerződések megkötése (Számvizsgáló Bizottsággal egyeztetve)
 • adminisztrációs feladatok:-levelezés, határozatok, csekkek, kiértesítők, közgyűlési meghívók, jegyzőkönyvek megküldése stb.
 • társasház üzemeltetési, felújítási, megtakarítási számláinak vezetése számlavezető banknál
 • tulajdonosok befizetéseinek nyilvántartása, hátralékosok felszólítása megállapodás, illetve SZMSZ szerint
 • víz-, csatorna-, szemétszállítási díj, elektromos díj, illetve egyéb átalánydíjak folyamatos kiegyenlítése utalással (házi pénztárt, ha nem muszáj, nem tartunk)
 • tulajdonostársak egyéni elszámolásának, illetve az éves elszámolás (egyéni összesített) elkészítése
 • az éves elszámolás, következő évi költségterv előkészítése a közgyűlést megelőzően a társasház Számvizsgáló Bizottságával egyeztetve, a társasházi törvényeknek megfelelően.
 • gazdasági, könyvelési feladatok:
  • a tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése
  • javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan
  • közös költséghez való hozzájárulás összegének beszedése
  • a közös használatú helyiségek bérbeadási lehetőségeinek közgyűlés elé terjesztése pályáztatásról, bérbeadásról, bérleti szerződés megkötéséről, birtokba adásáról, a bérbeadással kapcsolatos adóhatósági előírások betartásáról való gondoskodás határozat alapján
  • a gazdasági események lekönyvelése az egyszeres könyvvitel előírásai alapján naplófőkönyvben, a tulajdonosok által befizetett közös költségek és a kiadott helyiségek bérleti díjainak analitikus lekönyvelése
  • év végén a naplófőkönyv zárása, egyszerűsített mérleg elkészíttetése bevont könyvelővel, a társasház adóbevallásának összeállítása, benyújtása határidőre

Adataink

Alapítva: 2009.
Adószám: 14831605-2-41
Cím: 1054 Budapest, Vadász utca 42.
Ügyvezető: Vadas Szilvia

További adatokat a Kapcsolatok menüben találhat.


Főoldal  ·   Cégünkről  ·   Szolgáltatásaink  ·   Dokumentumok  ·   Ajánlatkérés  ·   Referenciáink  ·   Kapcsolatok
Libramentum Kft.
Cím: 1054 Budapest, Vadász utca 42.
Mobil: +36-30-196-77-24
Telefon: +36-1-324-34-67
Internet: http://www.libramentum.hu
E-mail: info@libramentum.hu
Adószám: 14831605-2-41
  2009-2023 Libramentum Kft. | Minden jog fenntartva!